"OPTI-MED" Sp. z o.o.

OFERTA

Usługi świadczone w naszej placówce

W poniższej tabeli przedstawiamy usługi oferowane przez naszą przychodnię z podziałem na usługi płatne/komercyjne oraz bezpłatne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

NAZWA USŁUGIUSŁUGA BEZPŁATNAUSŁUGA PŁATNA
Rezonans Magnetyczny
Rentgen
Mammografia
USG Color Doppler
Gastroskopia
Kolonoskopia
USG Pełen Zakres
Echo serca
EKG
Poradnia Chirurgi Urazowo-Ortopedycznej
Konsultacje Specjalisty Chorób Wewnętrznych
Konsultacje Gastrologa
Konsultacje Ortopedy
Konsultacje Diabetologa
Konsultacje Pulmonologa
Konsultacje Endokrynologa
Konsultacje Neurologa
Usługi Stomatologiczne*(świadczone przez inny podmiot)
Obsługujemy także Pacjentów posiadających pakiety oferowane przez centra medyczne i firmy ubezpieczeniowe: MEDICOVER, PZU ZDROWIE, LUX MED, CENTRUM MEDYCZNEGO ENEL-MED, T.U. ZDROWIE, ASEKURACJA SP. Z O.O., COMPRENSA. Pacjenci mogą korzystać ze wszystkich oferowanych przez naszą przychodnię usług, w zależności od posiadanego pakietu.
Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Jeżeli świadczeniodawca zakończy wykonywanie umowy przed udzieleniem świadczenia osobie wpisanej na listę oczekujących, jest zobowiązany wydać jej oryginał skierowania oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się do niego. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie wnosi opłaty.

Podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)