"OPTI-MED" Sp. z o.o.

Przebieg badania

Etapy badania

W celu wykonania badania MR Pacjent kładziony jest na ruchomym stole, na który następnie „wjeżdża” w środek aparatu MR. Aparat ma kształt tunelu otwartego na obu końcach. Podczas badania skaner MR, w zależności od wykonywanej aktualnie sekwencji, wydaje różnego rodzaju dźwięki, które mogą tworzyć pewien dyskomfort dla osoby badanej, jednak są zjawiskiem całkowicie prawidłowym.

Dla podwyższenia komfortu pacjenta, w zależności od rodzaju wykonywanego badania, stosujemy zatyczki do uszu lub słuchawki, dzięki którym Pacjent może w trakcie badania słuchać relaksującej muzyki. Pacjent, przy użyciu systemu interkomu, może przez cały czas trwania badania komunikować się z technikiem lub radiologiem wykonującym badanie.
Sekwencje MR są podatne na artefakty ruchowe, dlatego podczas badania pacjent musi leżeć nieruchomo. W niektórych badaniach, np. MR jamy brzusznej, dla eliminacji artefaktów ruchowych związanych z oddychaniem konieczna jest współpraca pacjenta, tj. nabieranie powietrza zgodnie z poleceniami technika. Dla podwyższenia komfortu pacjenta i eliminacji artefaktów oddechowych niektóre sekwencje mogą być bramkowane oddechem.
Aby udoskonalić obrazowanie, w przypadku niektórych badań MR, może zostać podany dożylnie gadolinowy środek kontrastowy. W odróżnieniu od środków kontrastowych wykorzystywanych podczas badań radiologicznych z użyciem promieni X gadolinowy środek kontrastowy nie zawiera jodu, w związku z czym rzadko powoduje reakcje alergiczne. Jeżeli w przeszłości u pacjenta występowały choroby lub niewydolność nerek, przeszczep nerki lub choroba wątroby, wówczas należy poinformować technika i/lub lekarza radiologa przed przyjęciem środka kontrastowego zawierającego gadolin. Jeżeli pacjent nie ma pewności co do występowania tych chorób, należy omówić tę kwestię z radiologiem wykonującym badanie.

W celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zaleca się spożycie około 2,5 l wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych w czasie do 24 godzin po zakończeniu badania. Również w tym przypadku, ze względu na możliwość wystąpienia różnych chorób dodatkowych u danego pacjenta, wskazane jest skonsultowanie zaleceń dotyczących nawodnienia z lekarzem prowadzącym lub radiologiem w każdej konkretnej sytuacji.