"OPTI-MED" Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż począwszy od dnia 1 kwietnia 2023 r., świadczenia medyczne w zakresie świadczeń Poradni Lekarza Rodzinnego i Poradni Pediatrycznej, udzielane dotychczas przez „OPTI-MED” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będą udzielane przez Wielomed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 12, 33-300 Nowy Sącz – KRS 0000840129, NIP 7343581715, kod świadczeniodawcy 063/200158, nr księgi rej. 000000260133.

Wszyscy pacjenci, którzy złożyli deklaracje wyboru do „OPTI-MED” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 10a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2527 t.j.), z dniem 1 kwietnia 2023 r., stają się pacjentami Wielomed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Świadczenia będą w dalszym ciągu udzielane pod adresem: ul. 29 Listopada 14d, 33-300 Nowy Sącz.