"OPTI-MED" Sp. z o.o.

USG Doppler tętnic kończyn dolnych – profilaktyka chorób naczyniowych dla osób pracujących

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel zaprasza aktywnych zawodowo mieszkańców Nowego Sącza w wieku od 40 roku życia lub młodsze osoby z grupy ryzyka (czynniki genetyczne) do udziału w bezpłatnym badaniu profilaktycznym USG Doppler tętnic kończyn dolnych.

Z zadania publicznego mogą skorzystać również osoby młodsze z grupy ryzyka, u których występuje czynnik genetyczny.

Badania przeprowadzone będą w „OPTI-MED.” Sp. z o.o. przy ul. 29 Listopada 14 D w Nowym Sączu. Rejestracja telefoniczna od dnia 10.06.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. pod nr 18 441 51 20, 18 440 74 79 bądź osobista w przychodni „OPTI-MED.” Sp. z o. o. przy ul. 29 Listopada 14 D w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia.

Badania prowadzone będą w okresie od 14.06.2023 r. do 30.09.2023 r. – zgodnie z terminem i godziną wyznaczoną dla pacjenta przez „OPTI-MED.” Sp. z o. o.

Na badanie proszę przyjść z dowodem osobistym.

Jeśli w dokumencie tożsamości nie ma wskazanego miejsca zamieszkania, pacjent zobowiązany jest do okazania pracownikowi przychodni innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania np. Karta Nowosądeczanina, prawo jazdy lub inny dokument, zawierający miejsce zamieszkania w celu weryfikacji uprawnienia do bezpłatnych badań profilaktycznych.

Zadanie jest w całości finansowane ze środków Miasta Nowego Sącza.