Pracownia Rezonansu Magnetycznego

NFZ

Szanowni Państwo,
Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego na terenie kraju apelujemy o zastosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Prezesa NFZ, Ministra Zdrowia oraz miejscowych władz zgodnie z którymi

konieczny jest kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail:
rejestracja@opti-med.pl w celu ustalenia możliwości wizyty w przychodni.

Na teren przychodni wpuszczani są tylko Pacjenci wcześniej umówieni telefonicznie.

Odbiór wyników tylko w dniach wtorek i czwartek w godz. 16 - 18.

Zapraszamy do Pracowni Rezonansu Magnetycznego wyposażonej w nowoczesny, najnowszej generacji wysokopolowy system rezonansu magnetycznego Signa Voyager firmy General Electric o polu magnetycznym 1.5T.

System ten został zaprojektowany tak aby zapewnić jednocześnie potencjał kliniczny, możliwość wykonania pełnego zakresu badań i wysoki komfort dla pacjenta - dzięki elastycznym cewkom, nowatorskim aplikacjom oraz dużej średnicy otworu magnesu wynoszącej 70 cm. Pacjenci badani typowym aparatem rezonansu magnetycznego bardzo często są narażeni na hałas o natężeniu porównywalnym do pracy młota pneumatycznego albo koncertu rockowego. Dzięki technologii Silent Scan zamontowanej na aparacie SIGNA TM Voyager umożliwiamy naszym pacjentom badanie w komfortowych warunkach, gdzie hałas może być zredukowany prawie do zera (poziom szeptu). 

Wykonujemy pełen zakres badań:
× centralnego układu nerwowego, głowy, szyi, kręgosłupa
× układu kostno-stawowego i mięśniowego
× jamy brzusznej i miednicy, w tym MRCP
× naczyniowe z kontrastem i bez kontrastu
× prostaty
× serca
× mammografia MR


Zaawansowane aplikacje jakie jak:
× Silent Package
× eDWI
× ASL
× Spektroskopia
× SWAN, LAVA-FLEX
× Tricks, Inhance
× 3D Cube
× Ideal
× Cardio (Advanced)
× Whole Body
 

Badania można wykonać bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgodnie w z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, Pacjenci mają obowiązek:
•  dostarczyć oryginał skierowania na badanie w okresie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.
• zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość zawierający numer PESEL w celu weryfikacji uprawnień pacjenta w systemie elektronicznym weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).
W przypadku negatywnej weryfikacji w systemie eWUŚ, pacjenci powinni okazać inny dokument potwierdzający fakt posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego, taki jak ważna legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta lub rencisty, RMUA lub potwierdzenie ostatniej wpłaty składek ZUS (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

Skierowanie na rezonans magnetyczny w ramach umowy z NFZ

Skierowanie na rezonans magnetyczny powinno być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w poradni specjalistycznej realizującej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie jest ważne dopóki istnieją przesłanki wskazujące potrzebę podjęcia działań diagnostycznych i zachowuje swoją ważność do czasu jego realizacji.
Skierowanie na badanie rezonans magnetyczny w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia musi zawierać następujące informacje:
•  oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie,
•  oznaczenie pacjenta w sposób określający jego tożsamość (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),
•  oznaczenie rodzaju przedsiębiorstwa podmiotu, do którego kieruje się pacjenta na badanie,
•  rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą (kod ICD-10),
•  inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania,
•  datę wystawienia skierowania,
•  oznaczenie lekarza kierującego na badanie (nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu, podpis lekarza). 

„OPTI-MED” Sp z o.o.

ul. 29 Listopada 14 D,
33-300 Nowy Sącz

Rejestracja osobista lub telefoniczna: +48 18 441 51 20 oraz +48 18 440 74 79

 

Opti-Med

Umów się na wizytę! Zadzwoń!

Rejestracja osobista i telefoniczna Poniedziałek - Piątek: 08:00-18:00

 +48 18 440 74 79 Godziny otwarcia:
Pn. - Pt.:   08:00-18:00
Sobota:    08:00-12:00

info@opti-med.pl 
+48 18 441 51 20
+48 18 443 95 01
SYMBOL_Base_MON_Pos_PA_RGBLogo Compensa_CMYK_CS3.pngp1p5PZU_logo.pngunnamed.pngp2

2019 © "OPTI-MED" Sp. z o.o. - Przychodnia Nowy Sącz, Przychodnia zdrowia w Nowym Sączu.
Polityka Prywatności Polityka Cookies