Usługi świadczone w naszej placówce

W poniższej tabeli przedstawiamy usługi oferowane przez naszą przychodnię z podziałem na usługi płatne/komrecyjne oraz bezplatne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 

Nazwa usługi: Usługa bezpłatna: Usługa płatna:
Rezonans Magnetyczny
Rentgen
Mammografia
USG Color Doppler  
Gastroskopia  
Kolonoskopia  
USG Pełen Zakres  
Echo serca  
EKG
Szczepienia ochronne
Poradnia Chirurgi Urazowo-Ortopedycznej    
Lekarz Rodzinny  
Konsultacje Specjalisty Chorób Wewnętrznych  
Konsultacje Gastrologa  
Konsultacje Ortopedy  
Konsultacje Pediatry  
Konsultacje Diabetologa  
Usługi Stomatologiczne*(świadczone przez inny podmiot)

 

Obsługujemy także Pacjentów posiadających pakiety oferowane przez centra medyczne i firmy ubezpieczeniowe: MEDICOVER, PZU ZDROWIE, LUX MED, CENTRUM MEDYCZNEGO ENEL-MED, T.U. ZDROWIE, ASEKURACJA SP. Z O.O., COMPRENSA. Pacjenci mogą korzystać ze wszystkich oferowanych przez naszą przychodnię uług, w zależności od posiadanego pakietu.

 

 
Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów
na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań


Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Jeżeli świadczeniodawca zakończy wykonywanie umowy przed udzieleniem świadczenia osobie wpisanej na listę oczekujących, jest zobowiązany wydać jej oryginał skierowania oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się do niego. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie wnosi opłaty.

Podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

 

Opti-Med

Umów się na wizytę! Zadzwoń!

Rejestracja osobista i telefoniczna Poniedziałek - Piątek: 08:00-18:00

 +48 18 440 74 79 Godziny otwarcia:
Pn. - Pt.:   08:00-18:00
Sobota:    08:00-12:00

rejestracja@opti-med.pl 
info@opti-med.pl 
+48 18 441 51 20
+48 18 443 95 01
Logo Compensa_CMYK_CS3.pngp2PZU_logo.pngunnamed.pngSYMBOL_Base_MON_Pos_PA_RGBp1p5

2019 © "OPTI-MED" Sp. z o.o. - Przychodnia Nowy Sącz, Przychodnia zdrowia w Nowym Sączu.
Polityka Prywatności Polityka Cookies